Význam paradigma
Co znamená slovo paradigma? Zde naleznete 6 významů slova paradigma. Můžete také přidat význam slova paradigma sami

1

0   0

paradigma


souhrn základních myšlenek a předpokladů určité skupiny | svět idejí | vzor, např. pro skloňování nebo časování
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

0   0

paradigma


Ve filozofii souhrn základních pøístupù vìdy ke svìtu; soubor pøedstav, domnìnek a pøedpokladù dané skupiny vìdcù, platforma na jejímž základì je svìt vnímán. Mìní se na z [..]
Zdroj: marxismus.cz

3

0   0

paradigma


Soubor předpokladů, na kterých je vybudována ekonomická teorie; způsob pohledu na hospodářské jevy z pozic ucelené teorie.
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz

4

0   1

paradigma


("paradigm"): termín pou¾ívaný pøedev¹ím ve spojitosti s knihou fyzika a filosofa vìdy Thomase Kuhna (nar. 1922) "The Structure of Scientific Revolutions" (1962); Kuhnova analýza ukázala, ¾ [..]
Zdroj: mprinstitute.org

5

0   1

paradigma


Paradigma (z řeckého παράδειγμα parádeigma = vzor, příklad, model) je obecně přijímané schéma, vzorec myšlení, či model. Pojem paradigma jako první obecně definoval Thomas Sam [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

6

0   2

paradigma


(řec., příklad, vzor, model) označení pro základní celkovou představu skutečnosti, jíž se řídí veškerá praxe určité vědy či oboru.
Zdroj: jlswbs.wordpress.com

Přidat význam slova paradigma
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< druh paradigmatika >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam