Význam askeze
Co znamená slovo askeze? Zde naleznete 4 významů slova askeze. Můžete také přidat význam slova askeze sami

1

3 Thumbs up   1 Thumbs down

askeze


(řec. askésis, cvičení, životospráva zápasníků), soustavné a vědomé odpírání si příjemných věcí, jímž se člověk snaží získat větší vládu nad sebou samým a omezit svoji závislost na vnějších podmínkách.
Zdroj: jlswbs.wordpress.com

2

0 Thumbs up   1 Thumbs down

askeze


cvièení; nábožensky nebo filozoficky motivované odmítání nìkterých požitkù; zdrženlivý zpùsob života, asketizmus
Zdroj: islo.cz

3

0 Thumbs up   1 Thumbs down

askeze


– cvièení (v pùvodním pøedkøesanském významu – atletické cvièení), (duchovní) zápas se svou høíchem pokaženou nižší pøirozeností (souèást úsilí za získání køesanské dokonalosti, oèištìní srdce, potø [..]
Zdroj: orthodoxia.cz

4

0 Thumbs up   1 Thumbs down

askeze


Askeze (z řeckého ἄσκησις askésis cvičení, praxe, disciplína; z ἀσκέω askeó cvičit) původně znamenala jakoukoli formu praxe, jíž se upevňuje disciplína. Pojem asketa pak značí toho, kdo se prakticky z [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< aseita asociace >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam