Význam atest
Co znamená slovo atest? Zde naleznete 2 významů slova atest. Můžete také přidat význam slova atest sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

atest


ovìøená listina; písemné osvìdèení urèitých vlastností výrobku, atestace
Zdroj: islo.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

atest


doklad osvědčující kladný výsledek atestace. § 2 písm. l) z. č. 365/2000 Sb.
Zdroj: vychodoceskearchivy.cz
<< aterom atopie >>