Význam atom
Co znamená slovo atom? Zde naleznete 11 významů slova atom. Můžete také přidat význam slova atom sami

1

1 Thumbs up   1 Thumbs down

atom


nejmenší jednotka jakéhokoli chemického prvku sestávající z kladně nabitého jádra, kolem nějž obíhají záporně nabité elektrony
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

1 Thumbs up   1 Thumbs down

atom


– základní strukturní jednotka hmoty, jádro je složeno z neutronù a protonù, obaly z elektronù. Rozmìry atomu jsou 10−10 m, rozmìry jádra 10−14 m, husto [..]
Zdroj: aldebaran.cz

3

1 Thumbs up   2 Thumbs down

atom


nejmenší jednotka, která nese vlastnosti chemického prvku. Je složen z jádra, které může vstupovat do jaderných reakcí a elektronového obalu, který vstupuje do chemických reakcí a váže atomy do molekul.
Zdroj: jlswbs.wordpress.com (offline)

4

0 Thumbs up   1 Thumbs down

atom


Atom je webový standard pro publikování syndikovaného obsahu, přijatý IETF v prosinci 2005 jako RFC 4287. Je nástupcem formátu RSS. Kromě něj je pod RFC 5023 v říjnu 2007 přijat také Atom P [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

5

0 Thumbs up   1 Thumbs down

atom


Atom může znamenat:atom – základní částice běžné hmotyIntel Atom – procesor firmy IntelAtom – webový standardATOM - zkratka české organizace Asociace turistických oddílů mládeže
Zdroj: cs.wikipedia.org

6

0 Thumbs up   1 Thumbs down

atom


REDIRECT Asociace turistických oddílů mládeže
Zdroj: cs.wikipedia.org

7

0 Thumbs up   1 Thumbs down

atom


redirect Atom
Zdroj: cs.wikipedia.org

8

0 Thumbs up   2 Thumbs down

atom


Atom je èástice skládající se z elektronového obalu (v nìmž jsou elektrony=èástice záporného náboje e-) a jádra (v nìmž jsou kladnì nabité protony p+ a neutrální neutrony n0). Neutrální atomy (tzn. s nulovým nábojem=stejnì protonù + a elektronù -) se èasto sluèují do molekul nebo se mohou stát i ionty (èásticemi s nábojem), aby si tím zajistily sta [..]
Zdroj: nanimata.wu.cz (offline)

9

0 Thumbs up   2 Thumbs down

atom


atom
Zdroj: ped.muni.cz

10

0 Thumbs up   2 Thumbs down

atom


nejmenší elektroneutrální èást chemického prvku schopná vstoupit do chemické reakce
Zdroj: islo.cz

11

0 Thumbs up   2 Thumbs down

atom


! align="center" bgcolor=gray | Zatřídění{| align="center"| Nejmenší částice chemického prvku! align="center" bgcolor=gray | Vlastnosti{| align="center"! Hmotn [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< onanovat motocykl >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam