Význam autostimulace
Co znamená slovo autostimulace? Zde naleznete 2 významů slova autostimulace. Můžete také přidat význam slova autostimulace sami

1

0   0

autostimulace


vnitøní stimulace individua k aktivitì – stanovené cíle, aspirace, individuem akceptovaný plán dne atd. (podle HARTL – HARTLOVÁ 2000) Viz též motivace, stimulace.
Zdroj: fim.uhk.cz

2

0   0

autostimulace


sebeovlivòování, sebepodnìcování
Zdroj: islo.cz

Přidat význam slova autostimulace
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< autismus axon >>