Význam autismus
Co znamená slovo autismus? Zde naleznete 6 významů slova autismus. Můžete také přidat význam slova autismus sami

1

0   0

autismus


uzavøení se myšlení dané osoby samo do sebe, do svých pøedstav, pøání, s výraznou ztrátou schopnosti vnímat a posuzovat reálný svìta a žít v nìm. Výraznì je omezena komunikace osoby s okolím. Pøíèinou [..]
Zdroj: fim.uhk.cz

2

0   0

autismus


je jednou z nejzávažnější poruch dětského mentálního vývoje; jedná se o vrozenou poruchu některých mozkových funkcí, jejichž důsledkem je, že dítě dobře nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívá; duševn [..]
Zdroj: tomatis-praha.cz

3

0   0

autismus


(též Kannerùv syndrom) pervazivní vývojová porucha intelektu projevující se zhoršením vzájemných sociálních interakcí, zpùsobu komunikace a omezeným, stereotypnì se opakujícím repertoárem zájmù a aktivit, která se projeví u 4 - 5 z 10 tis.narozených dìtí v prvých tøech letech života jejich života
Zdroj: help24.cz

4

0   0

autismus


(též Kannerův syndrom) pervazivní vývojová porucha intelektu projevující se zhoršením vzájemných sociálních interakcí, způsobu komunikace a omezeným, stereotypně se opakujícím repertoárem zájmů a akti [..]
Zdroj: pppcl.cz

5

0   0

autismus


Autismus (z řec. αυτός autos, sám) je tzv. vývojové mentální postižení projevující se abnormální sociální interakcí, stálými opakujícími se vzorci chování a narušenými komunikačními schopnostmi. Objev [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

6

0   0

autismus


Autismus (z řec. αυτός autos, sám) je tzv. vývojové mentální postižení projevující se abnormální sociální interakcí, stálými opakujícími se vzorci chování a narušenými komunikačními schopnostmi. Objev [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

Přidat význam slova autismus
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< autenticita autostimulace >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam