Význam autotrofie
Co znamená slovo autotrofie? Zde naleznete 4 významů slova autotrofie. Můžete také přidat význam slova autotrofie sami

1

0 Thumbs up   1 Thumbs down

autotrofie


sobìstaènost pøi výživì; organismy nejsou vázány na organickou hmotu, využívají anorganické látky fotosyntézou.
Zdroj: labo.cz

2

0 Thumbs up   1 Thumbs down

autotrofie


Schopnost organizmu vytváøet organické složky tìla z anorganických látek. U zelených rostlin a nìkterých bakterií se tak dìje za využití sluneèní energie (fotosyntéza) nebo oxidací za využití anorgani [..]
Zdroj: savci.upol.cz

3

0 Thumbs up   2 Thumbs down

autotrofie


zpùsob výživy zelených rostlin a nìkterých bakterií, kdy zdrojem uhlíku je oxid uhlièitý a energie se získává ze svìtelné energie nebo oxidací anorganických látek
Zdroj: islo.cz

4

0 Thumbs up   2 Thumbs down

autotrofie


Autotrofie (z řec. autos - sám a trophe - výživa) je způsob získávání uhlíku pro tvorbu uhlíkatých skeletů vlastních organických látek u tzv. autotrofních organismů (resp. producentů). Tyto organismy [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< autokláv autotrofní organismy >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam