Význam autotrofní organismy
Co znamená slovo autotrofní organismy? Zde naleznete 4 významů slova autotrofní organismy. Můžete také přidat význam slova autotrofní organismy sami

1

3   0

autotrofní organismy


organismy, které si veškeré potřebné stavební látky čerpají z půdy a syntetizují si z nich složitější sloučeniny, výživou jsou tedy zcela nezávislé na dalších organismech
Zdroj: agromanual.cz

2

2   0

autotrofní organismy


získávají výživu asimilací jednoduchých anorganických látek. Napø. pøi fotosyntéze je pøemìòován oxid uhlièitý a voda na glukózu
Zdroj: labo.cz

3

2   0

autotrofní organismy


Jsou to takové organismy, které jsou schopny přeměňovat dostupné anorganické sloučeniny na látky organické, oxid uhličitý a anorganické sloučeniny dusíku za využití zevní energie obzvláště sluneční,…
Zdroj: microbelift.cz

4

1   1

autotrofní organismy


Autotrofie (z řec. autos - sám a trophe - výživa) je způsob získávání uhlíku pro tvorbu uhlíkatých skeletů vlastních organických látek u tzv. autotrofních organismů (resp. producent [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org


Přidat význam slova autotrofní organismy
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< autotrofie AUX >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam