Význam averze k riziku
Co znamená slovo averze k riziku? Zde naleznete 3 významů slova averze k riziku. Můžete také přidat význam slova averze k riziku sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

averze k riziku


Každý investor má na základě svých osobních vlastností jinou míru nechuti k podstupování rizik při investování. Tato nechuť se ve financích označuje jako averze k riziku. Averze k riziku se mění nejen [..]
Zdroj: nextfinance.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

averze k riziku


Ka¾dý investor má na základì svých osobních vlastností jinou míru nechuti k podstupování rizik pøi investování. Tato nechu» se ve financích oznaèuje jako averze k riziku. Averze k riziku se mìní nejen [..]
Zdroj: cechmal.cz

3

0 Thumbs up   1 Thumbs down

averze k riziku


Konzervativní styl investování. Také požadavek na vyloučení rizika nebo na dosáhnutí odpovídající kompenzace ve výnose - přístup většiny investorů.
Zdroj: ingbank.cz

<< aukce Back office >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam