Význam axiom
Co znamená slovo axiom? Zde naleznete 7 významů slova axiom. Můžete také přidat význam slova axiom sami

1

0   1

axiom


postulát, tvrzení; základní nedokazatelná vìta, samozøejmá i bez dùkazu
Zdroj: islo.cz

2

0   1

axiom


Tvrzení, jehož pravda byla výpovědí potvrzována tak často, že po nem není pochybností. Tvrzení, které nemůže být za současného stavu vědení dokázáno.
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz

3

0   1

axiom


Axiom (z řec. axióma, to co se uznává) je tvrzení, které se předem pokládá za platné, a tudíž se nedokazuje. Podobný význam má slovo postulát.
Zdroj: cs.wikipedia.org

4

0   2

axiom


zjevný nebo obecně uznávaný princip bez důkazu přijatý jako pravdivý jako základ pro argumentaci | * | dogma
Zdroj: cs.wiktionary.org

5

0   2

axiom


(řec., to, co se ctí, cení, uznává), základní tvrzení, které se nedokazuje, nýbrž přijímá jako východisko dokazování.
Zdroj: jlswbs.wordpress.com

6

0   2

axiom


axiom
Zdroj: ped.muni.cz

7

0   2

axiom


Výchozí pøedpoklad pøijímaný bez dùkazù. Zatímco skuteèná vìda je pøi práci s axiomy velmi opatrná, propaganda je vnáší do spoleènosti èasto zcela bez skrupulí.
Zdroj: marxismus.cz

Přidat význam slova axiom
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< automobil aerobic >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam