Význam axiom
Co znamená slovo axiom? Zde naleznete 9 významů slova axiom. Můžete také přidat význam slova axiom sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

axiom


nezávislý, nesporný, nedokazovaný a nedokazatelný předpoklad, který slouží na základě daných pravidel k odvozování dalších vět teorie daného systému.
Zdroj: jlswbs.wordpress.com

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

axiom


Axiom (z řec. axióma, to co se uznává) je tvrzení, které se předem pokládá za platné, a tudíž se nedokazuje. Podobný význam má slovo postulát.
Zdroj: cs.wikipedia.org

3

0 Thumbs up   1 Thumbs down

axiom


postulát, tvrzení; základní nedokazatelná vìta, samozøejmá i bez dùkazu
Zdroj: islo.cz

4

0 Thumbs up   1 Thumbs down

axiom


Tvrzení, jehož pravda byla výpovědí potvrzována tak často, že po nem není pochybností. Tvrzení, které nemůže být za současného stavu vědení dokázáno.
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz

5

0 Thumbs up   1 Thumbs down

axiom


Axiom (z řec. axióma, to co se uznává) je tvrzení, které se předem pokládá za platné, a tudíž se nedokazuje. Podobný význam má slovo postulát.
Zdroj: cs.wikipedia.org

6

0 Thumbs up   2 Thumbs down

axiom


zjevný nebo obecně uznávaný princip bez důkazu přijatý jako pravdivý jako základ pro argumentaci | * | dogma
Zdroj: cs.wiktionary.org

7

0 Thumbs up   2 Thumbs down

axiom


(řec., to, co se ctí, cení, uznává), základní tvrzení, které se nedokazuje, nýbrž přijímá jako východisko dokazování.
Zdroj: jlswbs.wordpress.com

8

0 Thumbs up   2 Thumbs down

axiom


axiom
Zdroj: ped.muni.cz

9

0 Thumbs up   2 Thumbs down

axiom


Výchozí pøedpoklad pøijímaný bez dùkazù. Zatímco skuteèná vìda je pøi práci s axiomy velmi opatrná, propaganda je vnáší do spoleènosti èasto zcela bez skrupulí.
Zdroj: marxismus.cz

<< automobil aerobic >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam