Význam azyl
Co znamená slovo azyl? Zde naleznete 6 významů slova azyl. Můžete také přidat význam slova azyl sami

1

1 Thumbs up   1 Thumbs down

azyl


Útoèištì, od starovìku ochrana uprchlého cizince jinou mocí, dnes jiným státem. Dokud bylo lidstvo ještì nerozvinuto, neposkytovala se tato ochrana vrahùm; v souèasnosti toto omezení neplatí a&nb [..]
Zdroj: marxismus.cz

2

0 Thumbs up   1 Thumbs down

azyl


útočiště, útulek | právo pobytu poskytované státem jako ochrana příslušníkovi cizího státu
Zdroj: cs.wiktionary.org

3

0 Thumbs up   1 Thumbs down

azyl


útoèištì, útulek; povolení pobytu poskytované cizím státním pøíslušníkùm z politických dùvodù
Zdroj: islo.cz

4

0 Thumbs up   1 Thumbs down

azyl


ochranný pobyt, který stát poskytuje státnímu příslušníku třetí země nebo osobě bez státní příslušnosti v souvislosti s jejím pronásledováním zpravidla z důvodů politických (v ČR jsou důvody udělení azylu specifikovány v zákoně o azylu);  
Zdroj: mvcr.cz (offline)

5

0 Thumbs up   1 Thumbs down

azyl


Útočiště, ochrana před pronásledováním. Podle zákona o azylu je azyl jednou z forem mezinárodní ochrany. Jde o ochranné povolení k pobytu poskytované cizím státním příslušníkům z určitých důvodů (politických, náboženských, národnostních atd.), pokud se prokázalo, že daná osoba oprávněně pociťuje obavy z pronásledování v zemi, ze které uprchla. [..]
Zdroj: lidejednezeme.cz (offline)

6

1 Thumbs up   2 Thumbs down

azyl


Azyl (z řec. asylon, útočiště) je právní ochrana uprchlého cizince, který ve státě, jehož je státním občanem nebo kde bydlel (pokud jde o osobu bez státního občanství), má opodstatněné obavy z pronásl [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< Ununoctium menstruace >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam