mvcr.cz

Website:https://www.mvcr.cz
Obdržené pozitivní hlasy6
Obdržené negativní hlasy4
Karma:1 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (60)

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

cizinec


– je každá fyzická osoba, která není občanem České republiky. Pro účely zákona o pobytu cizinců se cizincem rozumí fyzická osoba, která není státním občanem České republiky, včetně občana Evropské unie;      
Zdroj: mvcr.cz

2

2 Thumbs up   1 Thumbs down

Schengen


– lucemburské město, nalézající se na trojmezí států Beneluxu, ve kterém došlo dne 14.6. 1985 k podpisu „Schengenské dohody“ a dne 19.6. 1990 i „Schengenské prováděcí úmluvy“. Tento pojem se často používá jako zjednodušené označení schengenské spolupráce, která vytvořila chybějící instrument k napln [..]
Zdroj: mvcr.cz

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

emigrant


– osoba, opouštějící území svého domovského státu s cílem usídlit se v zahraničí;  
Zdroj: mvcr.cz

4

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Evropský hospodářský prostor


1.1. 1994 vstoupila v platnost Smlouva o Evropském hospodářském prostoru, kterou uzavřely mezi sebou státy Evropského sdružení volného obchodu (bez Švýcarska) na straně jedné a Evropských společenství a jejich státy na straně druhé. Cílem této smlouvy bylo vytvořit prostor, který by zahrnoval jak státy Společenství, tak i státy představuj [..]
Zdroj: mvcr.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

acquis communautaire


souhrn veškerého platného práva Evropských společenství, které zavazuje všechny členské státy v rámci Evropské unie;  
Zdroj: mvcr.cz

6

0 Thumbs up   1 Thumbs down

azyl


ochranný pobyt, který stát poskytuje státnímu příslušníku třetí země nebo osobě bez státní příslušnosti v souvislosti s jejím pronásledováním zpravidla z důvodů politických (v ČR jsou důvody udělení azylu specifikovány v zákoně o azylu);  
Zdroj: mvcr.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

azylant


cizinec, kterému byl udělen azyl, a to po dobu platnosti rozhodnutí o udělení azylu;  
Zdroj: mvcr.cz

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

azylová zařízení


– zařízení zřizovaná Ministerstvem vnitra, která slouží k ubytování žadatelů o udělení mezinárodní ochrany či azylantů. Podle účelu se rozlišují tři druhy: přijímací středisko, pobytové středisko a integrační azylové středisko;  
Zdroj: mvcr.cz
Tento význam nebyl schválen

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bezpečná třetí země


podle zákona o azylu se bezpečnou třetí zemí rozumí stát jiný než stát, jehož je cizinec státním občanem (v případě osoby bez státního občanství stát posledního trvalého bydliště), ve kterém cizinec pobýval před vstupem na území, a do kterého se může tento cizinec vrátit a požádat o udělení postavení uprchlíka podle mezinárodní smlouvy, aniž b [..]
Zdroj: mvcr.cz
Tento význam nebyl schválen

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bezpečná země původu


podle zákona o azylu se bezpečnou zemí původu rozumí stát, jehož je cizinec státním občanem (v případě osoby bez státního občanství stát posledního trvalého bydliště), v němž státní moc dodržuje lidská práva a je způsobilá zajistit dodržování lidských práv a právních předpisů. Bezpečnou zemi původu neopouštějí její občané z důvodů pronásl [..]
Zdroj: mvcr.cz
Tento význam nebyl schválen


Pro zobrazení všech definic slova 60 se přihlašte, prosím.