Význam báze
Co znamená slovo báze? Zde naleznete 12 významů slova báze. Můžete také přidat význam slova báze sami

1

0   0

báze


část celku, na které spočívají nebo záleží ostatní části | spodní část lebky a mozku | látka schopná přijímat vodíkové kationty a tvořit s kyselinami soli; látka majíc [..]
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

0   0

báze


base
Zdroj: ped.muni.cz

3

0   0

báze


Rozpìtí mezi hotovostní (okamžitou)cenou cenného papíru a termínovou (budoucí) cenou cenného papíru k urèitému èasovému okamžiku.
Zdroj: financni.webz.cz

4

0   0

báze


1. základna, základ; výchozí, opìrný bod; 2. chem. zásada; zásadité heterocyklické slouèeniny nukleových kyselin; 3. mat. maximální poèet lineárních nezávislých vektorù; 4.hlavní [..]
Zdroj: islo.cz

5

0   0

báze


Rozpětí mezi okamžitou a budoucí cenou cenného papíru k určitému časovému okamžiku. Sleduje se především mezi promptním trhem (reálný akciový trh) a futures kontrakty s budoucí spla [..]
Zdroj: patria-direct.cz

6

0   0

báze


– maximální množina lineárnì nezávislých vektorù v lineárním vektorovém prostoru. Každý prvek prostoru lze jednoznaèným zpùsobem napsat jako lineární kombinaci prvkù baze [..]
Zdroj: aldebaran.cz

7

0   0

báze


Základní stavební kámen DNA. DNA obsahuje čtyři různé typy bází, vždy dvě a dvě jsou komplementární (adenin s tyminem a cytosin s guaninem) a párují se v DNA. Tři báze za sebou tvoří kód pro aminokyselinu bílkoviny.
Zdroj: m.mou.cz

8

0   0

báze


Báze má několik významů: báze – obecně označuje základ, základnu (např. v úsloví All your base are belong to us), v geometrii podstavu. báze (viz Zásady (chemie)) – v obecné chemii [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

9

0   0

báze


Nukleové báze jsou základní součástí nukleových kyselin. Dělí se na báze purinové (adenin, guanin) a báze pyrimidinové (cytosin, uracil, thymin). Vytvářejí doplňkové dvojice (komple [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

10

0   0

báze


Práci s vektorovými prostory i samotnými vektory lze velmi ulehčit zavedením pojmu báze vektorového prostoru (krátce jen báze, angl. basis, pl. bases). Jedná se o množinu jistým způsobem [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

11

0   0

báze


Práci s vektorovými prostory i samotnými vektory lze velmi ulehčit zavedením pojmu báze vektorového prostoru (krátce jen báze, angl. basis, pl. bases). Jedná se o množinu jistým způsobem [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

12

0   0

báze


Zásady nebo báze či alkálie jsou chemické látky schopné poutat protony (kationty vodíku H+). Zásady jsou protikladem kyselin. Reakcí zásad s kyselinami (neutralizací) vznikají soli např [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

Přidat význam slova báze
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< curiosity socha >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam