Význam biota
Co znamená slovo biota? Zde naleznete 7 významů slova biota. Můžete také přidat význam slova biota sami

1

3   1

biota


souhrn živých organismù
Zdroj: labo.cz

2

1   0

biota


rostlinný a živoèišný život urèité oblasti
Zdroj: islo.cz

3

1   0

biota


Biota je soubor všech prvků flóry i fauny v daném prostředí (oblasti). Lze tedy rozeznávat biotu v České republice, ve Španělsku či v Praze, Lázních Libverdě nebo v Jizerských horách, [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

4

1   1

biota


živá zložka urèitého územia alebo jeho rozliène ve¾kej èasti.
Zdroj: gep.szm.com

5

1   1

biota


soubor živých organizmů ve velkém, biologickými bariérami omezeném území, např. na ostrově, kontinentu, pohoří, zoogeografické oblasti.
Zdroj: goniatit.cz

6

0   1

biota


rostlinný a živočišný život určité oblasti
Zdroj: slovnik-cizich-slov-online.com

7

0   1

biota


Fauna a flóra, všechny živé organismy v daném biotopu.
Zdroj: vitejtenazemi.cz

Přidat význam slova biota
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< BIOS biotický >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam