goniatit.cz

Obdržené pozitivní hlasy166
Obdržené negativní hlasy92
Karma:75 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (955)

1

15 Thumbs up   5 Thumbs down

kosmopolitní


( rod, druh ), vyskytující se ve všech světadílech.
Zdroj: goniatit.cz (offline)

2

10 Thumbs up   4 Thumbs down

morbidní


chorobně znavený, chorobný.
Zdroj: goniatit.cz (offline)

3

5 Thumbs up   1 Thumbs down

glaciální relikt


druh jehož jedinci (populace) přežívají na našem území od posledního zalednění (skončilo před 10 000 lety).
Zdroj: goniatit.cz (offline)

4

5 Thumbs up   2 Thumbs down

predátor


druh živící se jinými živočichy.
Zdroj: goniatit.cz (offline)

5

5 Thumbs up   4 Thumbs down

přímý vývin


vývin, při němž se líhne z vajíčka nedospělé stadium s definitivním počtem tělních článků (epimorfóza), avšak k dosažení dospělosti je obvykle nezbytná další proměna (nápadná zejména u hmyzu, kde kromě pohlavních orgánů se dospělec vyznačuje i dokonalými orgány pohybovými, většinou i křídly.
Zdroj: goniatit.cz (offline)

6

4 Thumbs up   1 Thumbs down

axiální


osový ve směru osy.
Zdroj: goniatit.cz (offline)

7

4 Thumbs up   2 Thumbs down

konzument


(heterotrof), organismus živící se organickými látkami (opak autotrofa). Podle zdroje potravy se konzumenti dělí na primární (herbivorní), sekundární (predátoři neboli masožravci živící se herbivory), terciární a kvartární konzumenti – větší masožravci živící se predátory. Dohromady vytvářejí potravní pyramidu. [..]
Zdroj: goniatit.cz (offline)

8

4 Thumbs up   1 Thumbs down

rezistence


odolnost organismu nebo společenstva proti nepříznivým činitelům.
Zdroj: goniatit.cz (offline)

9

3 Thumbs up   2 Thumbs down

diverzita


rozmanitost.
Zdroj: goniatit.cz (offline)

10

3 Thumbs up   1 Thumbs down

eroze


rozpad hornin a jiných útvarů vlivem větru, vody, znečištění prostředí (chemická e.) nebo působením organismů.
Zdroj: goniatit.cz (offline)


Pro zobrazení všech definic slova 955 se přihlašte, prosím.