goniatit.cz

Obdržené pozitivní hlasy130
Obdržené negativní hlasy52
Karma:79 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (955)

1

11   3

kosmopolitní


( rod, druh ), vyskytující se ve všech světadílech.
Zdroj: goniatit.cz

2

8   3

morbidní


chorobně znavený, chorobný.
Zdroj: goniatit.cz

3

5   0

glaciální relikt


druh jehož jedinci (populace) přežívají na našem území od posledního zalednění (skončilo před 10 000 lety).
Zdroj: goniatit.cz

4

5   1

predátor


druh živící se jinými živočichy.
Zdroj: goniatit.cz

5

3   0

diverzita


rozmanitost.
Zdroj: goniatit.cz

6

3   0

konzument


(heterotrof), organismus živící se organickými látkami (opak autotrofa). Podle zdroje potravy se konzumenti dělí na primární (herbivorní), sekundární (predátoři neboli masožravci živící se herbivory), terciární a kvartární konzumenti – větší masožravci živící se predátory. Dohromady vytvářejí potravní pyramid [..]
Zdroj: goniatit.cz

7

3   2

polygamie


pohlavní soužití jedince jednoho pohlaví s více jedinci pohlaví druhého.
Zdroj: goniatit.cz

8

3   0

přímý vývin


vývin, při němž se líhne z vajíčka nedospělé stadium s definitivním počtem tělních článků (epimorfóza), avšak k dosažení dospělosti je obvykle nezbytná další proměna (nápadná zejména u hmyzu, kde kromě pohlavních orgánů se dospělec vyznačuje i dokonalými orgány pohybovými, většinou i křídly.
Zdroj: goniatit.cz

9

3   0

recentní


současný.
Zdroj: goniatit.cz

10

3   0

rezistence


odolnost organismu nebo společenstva proti nepříznivým činitelům.
Zdroj: goniatit.cz


Pro zobrazení všech definic slova 955 se přihlašte, prosím.