Význam buffer
Co znamená slovo buffer? Zde naleznete 5 významů slova buffer. Můžete také přidat význam slova buffer sami

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

buffer


Vyrovnávací paměť, též zásobník, slangově bafr - Slouží jako korekce výkyvů rychlosti. Za příklad může sloužit buffer, se kterým se běžně setkáváme při vypalování. Data jsou nejprve z pevného disku na [..]
Zdroj: svethardware.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

buffer


Buffer - výraz buffer se používá pro "vyrovnávací pamì". Obecnì se jedná zpravidla o pamì, do níž jsou støádány data tìsnì pøed jejich pøesunem nìkam jinam. Napøíklad jsou do bufferu ukládány data p [..]
Zdroj: it-slovnik.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

buffer


pamìový prostor pro data, která jsou právì pøenášena. Buffer jsou využívány pøi propojení sítí, kdy nahrazují rozdíly mezi rùznýmí zpracovací rychlostí síových zaøízení. Data zde mohou být uložena, dokud je pomalejší èást nezpracuje
Zdroj: horalek.org (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

buffer


Vyrovnávací paměť (anglicky buffer) je v informatice část paměti, která je určena pro dočasné uchování dat před jejich přesunem na jiné místo. Typicky jsou do vyrovnávací paměti kopírována data, která [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

buffer


Pojem buffer se v systémové dynamice používá ve smyslu zásobárny určité systémové veličiny. Buffer má určitou podobnost s bufferem (vyrovnávací pamětí) z informatiky. Má stejnou funkci jako fronta (da [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< BSA bulk >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam