Význam bus
Co znamená slovo bus? Zde naleznete 5 významů slova bus. Můžete také přidat význam slova bus sami

1

1   0

bus


médium pøes které jsou data pøenesena z jedné èásti poèítaèe k další.Bus si pøedstavte jako hlavní silnicí na které data cestují uvnitø poèítaèe
Zdroj: horalek.org

2

0   0

bus


''(zkráceně)'' autobus | * | sběrnice, propojení uvnitř i mimo počítač k přenosu dat | * | autobus | propojení nezávislých elektrických nebo elektronických obvodů, sběrnice
Zdroj: cs.wiktionary.org

3

0   0

bus


Sběrnice - obecné označení pro datovou sběrnici
Zdroj: svethardware.cz

4

0   0

bus


Bus - sbìrnice. Je rozhraní pro komunikaci poèítaèe s jiným zaøízením. Jsou to vodièe a obvody umístìné na základní desce, které mají za úkol pøenášet data mezi procesorem a dalš [..]
Zdroj: it-slovnik.cz

5

0   0

bus


Bus má více významů:AutobusSběrnice
Zdroj: cs.wikipedia.org

Přidat význam slova bus
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< bentos amok >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam