Význam charakteristika
Co znamená slovo charakteristika? Zde naleznete 6 významů slova charakteristika. Můžete také přidat význam slova charakteristika sami

1

6   4

charakteristika


Charakteristika je popisný slohový útvar, který zachycuje povahové vlastnosti člověka. Všímá si jeho vztahu k lidem, zájmů a schopností, vztahu k povinnostem nebo například práci.
Zdroj: cs.wikipedia.org

2

7   8

charakteristika


popis, zachycení podstatných rysù, znakù
Zdroj: help24.cz

3

2   4

charakteristika


Charakteristika osob, věcí či dějů je jejich popis zahrnující vlastnosti vnější a případně i vnitřní. Zároveň ale tento termín může označovat vlastnost či vlastnosti, které jsou pro konkrétní předmět nebo člověka typické a odlišuje se jimi od ostatních (například “Hercule Poirot a jeho charakteristický knír”). Charakteristika je také slohovým útvarem, ve kterém má autor za úkol zachytit vlastnosti druhé osoby. Rozlišujeme charakteristiku vnější/vnitří (popisující vnější vzhled a podobu/vnitřní vlastnosti) a přímou/nepřimou (vlastnosti jsou vyjádřeny přímou/vlastnosti jsou opsány přirovnáním nebo příkladem konrkténí činnosti, která vlastnost dokládá). Charakteristika se používá i v matematice: charakteristika okruhu R je nejmenším počtem sečtení jednotkového prvku, který je potřeba k získání nultého prvku.
Zu - 11. prosince 2018

4

3   7

charakteristika


popis shrnující typické znaky | grafické znázornění závislosti | *
Zdroj: cs.wiktionary.org

5

3   7

charakteristika


vystižení podstaty jevu, podstatných znakù
Zdroj: islo.cz

6

1   5

charakteristika


Charakteristika okruhu (občas značena char(R)) je definována jako nejmenší počet sečtení jednotkového prvku (značeného obvykle 1) nutný k získání nulového prvku (obvykle značeného 0 [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

Přidat význam slova charakteristika
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< hrozinka prevence >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam