Význam chromozóm
Co znamená slovo chromozóm? Zde naleznete 5 významů slova chromozóm. Můžete také přidat význam slova chromozóm sami

1

2   1

chromozóm


vláknité útvary v bunkovom jadre obsahujúca genetickú informáciu
Zdroj: lekari.sk

2

1   1

chromozóm


stužkovitý (vláknitý), párový útvar vznikající v jádru buňky při jejím nepřímém dělení ( mitóza ); vláknitě uspořádaný chromatin, který se charakteristicky barví a jehož počet je pro každý druh daný.
Zdroj: goniatit.cz

3

0   1

chromozóm


protáhlá tìlíska, patrná pøi mitóze jádra, tvoøená chromatinem (slouží k pøenosu genetické informace).
Zdroj: labo.cz

4

0   1

chromozóm


Chromozóm - biol. vláknitá štruktúra bunkového jadra, ktorá obsahuje genetický materiál človeka. V somatických (nepohlavných) bunkách človeka sa nachádza 23 chromozómových párov.
Zdroj: bonumeng.eu

5

0   1

chromozóm


Chromozom (z řec. chroma – barva a soma – tělo) je specifická barvitelná buněčná struktura eukaryot přítomná v jádře. Skládá se z DNA a histonů. Účelem jeho existence je usnadnit [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

Přidat význam slova chromozóm
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< chromatin IC >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam