Význam degenerace
Co znamená slovo degenerace? Zde naleznete 5 významů slova degenerace. Můžete také přidat význam slova degenerace sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

degenerace


degeneracy
Zdroj: ped.muni.cz

2

1 Thumbs up   1 Thumbs down

degenerace


– úbytek až ztráta specializované funkce bunìk, tkánì èi orgánu. Zmìnìný orgán není schopen plné funkce.
Zdroj: 004.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

degenerace


zhoršení nebo ztráta některých vlastností, oslabení zdravotního stavu, návrat k původní primitivní formě
Zdroj: agromanual.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

degenerace


vývojový ústup, odklon, tìlesný nebo duševní úpadek
Zdroj: help24.cz

5

0 Thumbs up   1 Thumbs down

degenerace


zeslabení, úpadek schopnosti; vývojový ústup, zvrhnutí se od normálního nebo progresivního vývoje
Zdroj: islo.cz

<< definovat degenerovaný >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam