Význam despota
Co znamená slovo despota? Zde naleznete 4 významů slova despota. Můžete také přidat význam slova despota sami

1

0   0

despota


neomezený vládce, tyran; panovaèný, krutý èlovìk
Zdroj: islo.cz

2

0   0

despota


Despota může označovat: absolutní vládce Despota (titul) – středověký titul v byzantské kulturní oblasti Diktátor násilnický, panovačný člověk Tyranv šiřím významu Despocie De [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

3

0   0

despota


Despota (řecky δεσπότης – despótēs) byl vysoký byzantský dvorský titul, který byl udělován synům nebo zeťům vládnoucích císařů, a zpočátku označoval určeného dědice By [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

4

0   0

despota


podstatné jméno despota označuje osobu, která má nad ostatními osobami neomezenou moc a tyto plně ovládá a kontroluje. Slovo despota je odvozeno ze systému státního uspořádání zvaného despotismus, jehož tradiční charakteristikou je právě absolutní moc vládce či panovníka nad jemu podřízenými osobami. V despotismu mohl panovník nakládat se svými poddanými zcela dle své libovůle.

V přeneseném slova smyslu v hovorové češtině je jako despota označována taková osoba, která má sklony k ovlivňování ostatních lidí a jejich jednání. Jako despota bývá například s negativním zabarvením typicky označován rodič, který svého potomka ve všech aspektech kontroluje a určuje mu, co kdy má či nemá dělat. Od despotismu, resp. despoty je odvozeno přídavné jméno despotický, označující vládnoucí osobu.
Honzi - 4. prosince 2018

Přidat význam slova despota
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< despocie destilát >>