Význam disociace
Co znamená slovo disociace? Zde naleznete 6 významů slova disociace. Můžete také přidat význam slova disociace sami

1

0   0

disociace


u bakterií jde o změnu fenotypu kultury, která je podmíněna selekcí spontánních mutantů, u hub se disociací rozumí spontánní nebo indukovaná separace jader v heterokaryontním dikaryontu, která rovněž [..]
Zdroj: agromanual.cz

2

0   0

disociace


Disociace je děj, při kterém dochází k štěpení komplexů, molekul nebo solí na menší molekuly, ionty nebo radikály. Tento proces je často vratný. Disociace je opačný děj k asociaci a rekombinaci. [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

3

0   0

disociace


Disociace (štěpení nebo rozklad) je označením následujících jevů: disociace (štěpení komplexů, molekul nebo solí na menší molekuly, ionty nebo radikály) disociace molekul disociace vody – tzv. autopro [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

4

0   0

disociace


V psychologickém kontextu zahrnuje pojem disociace široké spektrum prožitků od lehčí formy odloučení od bezprostředního okolí až po závažnější odloučení od fyzických či emočních prožitků. Nejtypičtějš [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

5

0   1

disociace


rozplývání, rozštìpení, rozpojování, rozklad
Zdroj: islo.cz

6

0   1

disociace


 -  Stav sledování sebe samého z pohledu vnějšího pozorovatele, kdy se vidíme a slyšíme z vnějšku, tj. kdy vidíme sebe sama ve své celistvosti, ne tak, jak se vidíme při pohledu ze svého vnitra. Disociace umožňuje oddělit se od emocí.
Zdroj: kouc-koucink.cz

Přidat význam slova disociace
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< dislokace dispenz >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam