kouc-koucink.cz

Woonplaats:1
Obdržené pozitivní hlasy9
Obdržené negativní hlasy21
Karma:-13 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (26)

1

3   4

cíl


 - Cíl, jaký si dávají lidé, kteří pravidelně dosahují toho, čeho dosáhnout chtějí, a to způsobem, který uspokojuje je i druhé (výhra – výhra). Tyto cíle se odlišují od cílů stanovených tradičními postupy používanými pro stanovení cílů, protože při jejich stanovení se využívají všechny smysly, vč. emocí. [..]
Zdroj: kouc-koucink.cz

2

2   1

raport


 - Schopnost vztahovat k sobě a druhým lidem způsobem navozujícím respekt, důvěru a spolupráci.
Zdroj: kouc-koucink.cz

3

1   3

programování


 – vzorce myšlení, jazyka a chování. V životě používáme různé strategie a v nich můžeme pokračovat nebo je můžeme rozvinout a dosáhnout tak větších úspěchů. Některé naše dosavadní strategie nám v současné době už nevyhovují.
Zdroj: kouc-koucink.cz

4

1   3

ekologie


 - Zájem o celkový vztah mezi člověkem a prostředím. Taky ve spojení s interní psychologii, celkový vztah mezi osobou a jejíma myšlenkami, strategiemi, chováním, schopnostmi, hodnotami a vírou. Dynamická rovnováha jednotlivých části jakéhokoliv systému.
Zdroj: kouc-koucink.cz

5

1   2

programování


 - Obdobné počítačovému programování, ale ne stejné. posloupnost vzorců myšlení a chování, jež utváří strategie dosahování výsledků.
Zdroj: kouc-koucink.cz

6

1   1

strategie


 - Sled myšlenek a chování s cílem dosáhnout určitého cíle.
Zdroj: kouc-koucink.cz

7

0   1

neuro


 – pracuje s našimi neurologickými procesy, např. mluvením, dýcháním, slyšením, cítěním atd. Vnější svět vnímáme právě těmito smysly a následně na to reagujeme. Tato část se věnuje tomu, jak informace zvenku zpracováváme uvnitř sebe a jak na ně budeme reagovat. Tělo a mysl tvoří jeden celek. V životě je nutné poznat, jak myslíme. [..]
Zdroj: kouc-koucink.cz

8

0   1

lingvistické


 – pracuje s jazykem, kterým komunikujeme. To, jak mluvíme, odráží, jakým způsobem myslíme nebo se chováme. Využíváme jazyk/lingvistiku jak pro vnější komunikaci s lidmi, tak pro vnitřní komunikaci sami se sebou.
Zdroj: kouc-koucink.cz

9

0   1

asociace


 - Stav bytí uvnitř sebe samých, v němž vidíme situaci svými očima, slyšíme vlastními ušima, pociťujeme emoce s touto situací spojené (jme uvnitř prožitku při plném zapojení smyslů).
Zdroj: kouc-koucink.cz

10

0   1

disociace


 -  Stav sledování sebe samého z pohledu vnějšího pozorovatele, kdy se vidíme a slyšíme z vnějšku, tj. kdy vidíme sebe sama ve své celistvosti, ne tak, jak se vidíme při pohledu ze svého vnitra. Disociace umožňuje oddělit se od emocí.
Zdroj: kouc-koucink.cz


Pro zobrazení všech definic slova 26 se přihlašte, prosím.