Význam disputace
Co znamená slovo disputace? Zde naleznete 4 významů slova disputace. Můžete také přidat význam slova disputace sami

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

disputace


V rétorice støední èást øeèi obsahující dùvody i námitky pro øeèníkova tvrzení. Døíve užívaný termín pro odbornou diskusi. DistributismusDistributivismus, køesanská ekonomická filozofie z poèátku 20. [..]
Zdroj: marxismus.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

disputace


(lat. rozprava, debata), polemická diskuse odborníků o urč. problému, často organizovaná na středověkých univerzitách.
Zdroj: jlswbs.wordpress.com

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

disputace


rozprava, debata, odborná diskuze
Zdroj: islo.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

disputace


Disputace (latinsky Disputatio) je vědecká rozprava, tedy forma diskuse více účastníků k řešení vysoce odborných (zpravidla vědeckých) problémů. Podobnou funkci, avšak nižší, má kolokvium. Ve středově [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< dispozice dogma >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam