Význam dogma
Co znamená slovo dogma? Zde naleznete 6 významů slova dogma. Můžete také přidat význam slova dogma sami

1

1   0

dogma


(ø. dogmatízo - ustanovit, potvrdit) Pravidla, rámce, zákony, vìrouèné teze pøijaté Církví za zjevenou pravdu. Dogmatické snìmovní definice orthodoxie se oznaèují øeckým slovem " [..]
Zdroj: orthodoxia.cz

2

0   0

dogma


(řec.), tvrzení či nauka, o níž není dovoleno pochybovat.
Zdroj: jlswbs.wordpress.com

3

0   0

dogma


Článek víry, věroučná formulace.
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz

4

0   0

dogma


Dogma (pl. dogmata; řec. δόγμα dogma názor, učení; δοκεῖν dokein ukazovat se správným) je výslovné tvrzení čili teze, o němž se v dané oblasti nebo v určitém společenství [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

5

0   0

dogma


podstatné slovo dogma označuje takové tvrzení, o kterém se nepochybuje nebo je o něm dokonce zakázáno pochybovat. Dogma označuje absolutní pravdu, kterou je zkrátka třeba přijmout a nezabývat se tím, zda je založena na objektivních skutečnostech.

Příkladem dogmatu mohou být náboženská tvrzení týkající se existence Boha. Bůh v náboženství zkrátka existuje, přičemž je nepřípustné o této konstantní přítomnosti Boha jakkoliv pochybovat.

V přeneseném slova smyslu lze jako dogma označit každé tvrzení, které nemá být rozporována. Nejčastěji v běžné hovorové řeči používané slovní spojení „není to dogma“ tak lze volně vyložit jako „vždyť to nemusí být nutně pravda“, resp. „zamyslel jsi se nad tím, že to tak nemusí být?“.
Honzi - 4. prosince 2018

6

0   1

dogma


výchozí pouèka, základní teze nepøipouštìjící pochyby; neomylné východisko
Zdroj: islo.cz


Přidat význam slova dogma
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< disputace doktrina >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam