Význam distribuce
Co znamená slovo distribuce? Zde naleznete 10 významů slova distribuce. Můžete také přidat význam slova distribuce sami

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

distribuce


rozdìlování; rozšiøování, šíøení
Zdroj: islo.cz

2

2 Thumbs up   0 Thumbs down

distribuce


z ekologického hlediska rozšíření určitého organismu na zemském povrchu
Zdroj: agromanual.cz

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

distribuce


– rozdìlování, rozšiøování zboží prostøednictvím obchodu
Zdroj: kingstyle.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

distribuce


distribution
Zdroj: ped.muni.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

distribuce


období, kdy nabídka daného CP převažuje nad poptávkou po něm  
Zdroj: eakcie.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

distribuce


Viz "rozmístìní".
Zdroj: savci.upol.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

distribuce


Přesunout transakce nebo snímky dat z Vydavatel, a to pro předplatitele, kde se budou použita cílových tabulek v databázích odběr.
Zdroj: technet.microsoft.com

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

distribuce


Telefon z oficiální distribuce je možné reklamovat v jakémkoliv autorizovaném servisu. Případná reklamace telefonu, který pochází z distribuce EU, nebo mimo EU, musí být vyřizována přímo u prodejce, k [..]
Zdroj: euronics.cz

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

distribuce


Zobecněné funkce, neboli distribuce, představují velmi užitečný nástroj nejen v matematice, ale především v pokročilých partiích moderní fyziky. Jedná se o spojité lineární funkcionály definované na s [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

distribuce


Distribuce (z lat. dis-tribuere, rozdělovat) znamená obecně činnost rozdělování i výsledek, určité rozdělení či rozložení. Může znamenat: v běžné řeči zásobování, dodávání do obchodní sítě a ke spotře [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< diskriminant distributivita >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam