eakcie.cz

Obdržené pozitivní hlasy38
Obdržené negativní hlasy16
Karma:23 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (434)

1

6 Thumbs up   0 Thumbs down

důchod


Peněžní příjem. Výnos z fungování výrobního faktoru. Z práce je to mzda, z kapitálu zisk (úrok) a z půdy renta
Zdroj: eakcie.cz (offline)

2

5 Thumbs up   0 Thumbs down

schodek


Deficit. Záporný zůstatek. Představuje nerovnováhu. Vzniká tehdy, jsou-li výdaje vyšší než příjmy (nebo potřeby vyšší než zdroje)
Zdroj: eakcie.cz (offline)

3

2 Thumbs up   1 Thumbs down

ekonomie


Společenská věda o tom, jak využívat omezené zdroje k výrobě produktů, a tyto produkty rozdělovat mezi různé skupiny spotřebitelů tak, aby došlo k co nejlepšímu uspokojení neomezených potřeb
Zdroj: eakcie.cz (offline)

4

2 Thumbs up   1 Thumbs down

ekonomika


Vědní disciplína, která zkoumá hospodářskou činnost v určitém odvětví (např. ekonomika průmyslu)
Zdroj: eakcie.cz (offline)

5

2 Thumbs up   0 Thumbs down

komplement


Výrobek, který není nahraditelný jiným výrobkem. Jsou to takové výrobky, které je nutné pro uspokojení potřeby užívat v určité kombinaci (lyže a vázání)
Zdroj: eakcie.cz (offline)

6

2 Thumbs up   0 Thumbs down

produktivita práce


 Vyjadřuje účinnost lidské práce. Mírou produktivity práce je obvykle množství výrobků vyrobené jedním pracovníkem za jednotku času
Zdroj: eakcie.cz (offline)

7

1 Thumbs up   0 Thumbs down

arbitráž


Investiční strategie založená na využití cenových diferencí jednotlivých instrumentů. Tyto cenové rozdíly mohou vzniknout například obchodováním totožných kontraktů na různých burzách (tzv. teritoriální arbitráž). V současné době jsou díky velké propojenosti jednotlivých trhů možnosti arbitráží poměrně malé.   [..]
Zdroj: eakcie.cz (offline)

8

1 Thumbs up   0 Thumbs down

cyklická nezaměstnanost


je druh nezaměstnanosti, která vzniká v důsledku poklesu ekonomiky  
Zdroj: eakcie.cz (offline)

9

1 Thumbs up   1 Thumbs down

dotace


Příspěvek ze státního rozpočtu
Zdroj: eakcie.cz (offline)

10

1 Thumbs up   0 Thumbs down

frikční nezaměstnanost


Druh nezaměstnanosti, který vzniká v důsledku přirozeného pohybu lidí. Bývá krátkodobého charakteru.
Zdroj: eakcie.cz (offline)


Pro zobrazení všech definic slova 434 se přihlašte, prosím.