eakcie.cz

Obdržené pozitivní hlasy38
Obdržené negativní hlasy16
Karma:23 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (434)

1

6 Thumbs up   0 Thumbs down

Dùchod


Peněžní příjem. Výnos z fungování výrobního faktoru. Z práce je to mzda, z kapitálu zisk (úrok) a z půdy renta
Zdroj: eakcie.cz

2

6 Thumbs up   0 Thumbs down

Důchod


Peněžní příjem. Výnos z fungování výrobního faktoru. Z práce je to mzda, z kapitálu zisk (úrok) a z půdy renta
Zdroj: eakcie.cz

3

5 Thumbs up   0 Thumbs down

Schodek


Deficit. Záporný zůstatek. Představuje nerovnováhu. Vzniká tehdy, jsou-li výdaje vyšší než příjmy (nebo potřeby vyšší než zdroje)
Zdroj: eakcie.cz

4

2 Thumbs up   1 Thumbs down

Ekonomie


Společenská věda o tom, jak využívat omezené zdroje k výrobě produktů, a tyto produkty rozdělovat mezi různé skupiny spotřebitelů tak, aby došlo k co nejlepšímu uspokojení neomezených potřeb
Zdroj: eakcie.cz

5

2 Thumbs up   1 Thumbs down

Ekonomika


Vědní disciplína, která zkoumá hospodářskou činnost v určitém odvětví (např. ekonomika průmyslu)
Zdroj: eakcie.cz

6

2 Thumbs up   0 Thumbs down

komplement


Výrobek, který není nahraditelný jiným výrobkem. Jsou to takové výrobky, které je nutné pro uspokojení potřeby užívat v určité kombinaci (lyže a vázání)
Zdroj: eakcie.cz

7

2 Thumbs up   0 Thumbs down

Produktivita práce


 Vyjadřuje účinnost lidské práce. Mírou produktivity práce je obvykle množství výrobků vyrobené jedním pracovníkem za jednotku času
Zdroj: eakcie.cz

8

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Arbitráž


Zdroj: eakcie.cz   NSFW / 18+

9

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Cyklická nezaměstnanost


je druh nezaměstnanosti, která vzniká v důsledku poklesu ekonomiky  
Zdroj: eakcie.cz

10

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Dotace


Příspěvek ze státního rozpočtu
Zdroj: eakcie.cz


Pro zobrazení všech definic slova 434 se přihlašte, prosím.