Význam doktrína
Co znamená slovo doktrína? Zde naleznete 9 významů slova doktrína. Můžete také přidat význam slova doktrína sami

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

doktrína


soubor zásad, poučka
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

doktrína


Základní, dlouhodobá soustava východisek, pøedpokladù a cílù v urèité oblasti, programové prohlášení, systém zásad opøených o nìjakou autoritu.
Zdroj: marxismus.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

doktrína


(lat.), učení, nauka.
Zdroj: jlswbs.wordpress.com

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

doktrína


nauka, soustava zásad, východisek, pouèek; strnulé nemìnné uèení
Zdroj: islo.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

doktrína


Doktrína zahraniční politiky USA z počátku 60. let 20. století. Základním principem bylo přenesení konfrontace mezi USA a SSSR z vojenské oblasti do sféry ekonomické, diplomatické a ideologické.
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

doktrína


Vojenkso-politická koncepce spolupráce USA s dalšími státy. Vyhlášena prezidentem Nixonem v roce 1969 v souvislosti s válkou ve Vietnamu.
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

doktrína


Zahraničně-politický program USA vyhlášený prezidentem Trumanem v roce 1947, který byl reakcí na počínající studenou válku.
Zdroj: udlv.ff.cuni.cz

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

doktrína


pojem znamená uèení èi nauku, bývá pøenesenì použit i v jiných sférách - pøedstavuje ji systematický soubor principù a názorù ke konkrétnímu problému dopravní uzel
Zdroj: geografie.unas.cz

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

doktrína


Doktrína (lat. doctrina, od docere, učit) je pevné učení či nauka, obvykle opřená o nějakou autoritu. Tak se někdy také označuje soustava neměnitelných zásad – dogmat. V současném užití obvykle soubor [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< debilní chronologie >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam