Význam edafon
Co znamená slovo edafon? Zde naleznete 7 významů slova edafon. Můžete také přidat význam slova edafon sami

1

1   0

edafon


soubor všech organizmů žijících v půdě
Zdroj: coznamena.cz

2

0   0

edafon


soubor všech organizmù žijících v pùdì
Zdroj: slovnik-cizich-slov-on-line.cz

3

0   0

edafon


živá složka půdy,obsahuje bakterie, řasy, sinice, houby, prvoky, hlísty, členovce a jiné bezobratlé a obratlovce. Euedafon – druhy trvale žijící v půdě (krtek), protoedafon -  v půdě žijí jen vývojová stadia (larvy, kukly hmyzu), hemiedafon – druhy žijící v půdě příležitostně ( chvostoskoci), pseudie [..]
Zdroj: goniatit.cz

4

0   0

edafon


Spoleèenstvo organizmù žijících v pùdì. Spoleèenství pùdních živoèichù. Podle velikosti živoèichù rozlišujeme mikroedafon (...), mezoedafon (....) a megaedafon (....).
Zdroj: savci.upol.cz

5

0   0

edafon


soubor všech organizmù žijících v pùdì
Zdroj: islo.cz

6

0   0

edafon


soubor všech organizmů žijících v půdě
Zdroj: online-slovnik.cz

7

0   0

edafon


Edafon je souhrnný název pro organismy žijící v půdě. Obvykle jsou pod tento pojem řazeny pouze specificky půdní organismy.
Zdroj: cs.wikipedia.org

Přidat význam slova edafon
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< ECU edikt >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam