Význam empatický
Co znamená slovo empatický? Zde naleznete 2 významů slova empatický. Můžete také přidat význam slova empatický sami

1

7   1

empatický


mající pochopení, vnímavý, soucítící
Zdroj: islo.cz

2

6   1

empatický


Empatický člověk se vyznačuje tím, že se snaží i přes možně odlišnosti pochopit druhého člověka a vcítit se do jeho situace. Následně s ním také jedná odpovídajícím způsobem a pochopením. Neznamená to, že musí mt na situaci stejný pohled, přesto ale s druhým jedná citlivě bez ohledu na svůj vlastní názor a postoj. Empatický člověk musí být tedy schopen v daný moment odložit stranou své vlastní hodnoty nebo předsudky v zájmu druhého, který potřebuje jeho podporu a pochopení. Je jednodušší vctítit se do situace někoho, koho dobře známe a navíc je nám blízký a záleží nám na něm. Na druhou stranu je to ale možné i v případě člověka, kterého známe jen krátce anebo s ním máme jen formální vztah. V takovém případě je vhodné pečlivě vnímat jeho chování, reakce a řeč těla.
Zu - 16. května 2019

Přidat význam slova empatický
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< emocionalita empírie >>