Význam ergo
Co znamená slovo ergo? Zde naleznete 3 významů slova ergo. Můžete také přidat význam slova ergo sami

1

6 Thumbs up   0 Thumbs down

ergo


Ergo je latinský výraz pro “tedy/tudíž”. Používá se ale v původní podobě i v češtině, a to hlavně pokud chceme uvést tvrzení, ve kterém zmiňujeme něco, co je výsledkem nebo logickým vyústění toho, co jsme právě řekli. Známý je výrok, který vyřkl filozof René Descartes “Cogito ergo sum” (Myslím, tedy jsem). Výrok se stal základem novověkého myšlení, která se snažilo vymanit ze závislosti na autoritách. Descartesův výrok totiž dodával sebedůvěru samotnému mysliteli tvrzením, že i kdybychom připustili, že veškeré pochybnosti skeptiků jsou oprávněné, tak lze přece jen jednu věc vždy říci s jistotou a bez ohledu na vnější autoritu, od které je třeba vyžádat zaručení pravdivosti: jakmile totiž zmíněou větu vyslovíme, je vždy pravdivá.
Zu - 11. prosince 2018

2

3 Thumbs up   0 Thumbs down

ergo


tedy, proto, tudíž
Zdroj: islo.cz

3

1 Thumbs up   4 Thumbs down

ergo


první èást složených slov mající význam dílo, práce, pracovní
Zdroj: islo.cz

<< erepce ergometrie >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam