Význam empirický
Co znamená slovo empirický? Zde naleznete 8 významů slova empirický. Můžete také přidat význam slova empirický sami

1

2   0

empirický


vycházející ze zkušenosti | aposteriorní
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

1   0

empirický


(řec. em-peiros, zkušený, znalý); zkušenostní, založený pouze na zkušenosti.
Zdroj: jlswbs.wordpress.com

3

1   0

empirický


empiric,empirical
Zdroj: ped.muni.cz

4

1   0

empirický


vychádzajúci zo skúseností
Zdroj: lekari.sk

5

1   0

empirický


Empirie (z řec. empeiros, zkušený) je zkušenost získaná pozorováním, případně pokusem (experimentem). Slovo se používá tam, kde chceme zdůraznit cílený a řízený způsob získáván [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

6

0   0

empirický


zkušenostní, ze zkušenosti, založený na zkušenosti
Zdroj: islo.cz

7

0   0

empirický


založený na zkušenostech
Zdroj: business.center.cz

8

0   0

empirický


Přídavné jméno označující závěry ověřené zkušeností a založené spíše na pozorování než na logice a čisté teorii. V praxi je empirický výzkum takový, který ověřuje hypotézy a doměnky mající základ v teoretických tezích. Ověřování zahrnuje několik fází: nejprve je třeba formulovat výzkumný problém a nastudovat příslušnou literaturu. Na základě načerpaných informací výzkumník stanoví výzkumné hypotézy, jejichž pravdivost bude ověřovat. Poté vytvoří výzkumný plán a sbírá potřebná data, která následně zanalyzuje. Existuje několik metod sběru dat, tu konkrétní nebo jejich kombinaci volí výzkumník na základě potřeb řešení daného problému. Patří mezi ně třeba dotazování (rozhovor, dotazník), experiment nebo pozorování. Slovo empirický pochází z řeckého “empeiriea” (zkušenost).
Zu - 11. prosince 2018

Přidat význam slova empirický
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< -nsa -nsä >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam