Význam entita
Co znamená slovo entita? Zde naleznete 7 významů slova entita. Můžete také přidat význam slova entita sami

1

1   0

entita


(lat. ens, jsoucí), nejobecnější označení pro cokoliv, co jako jednotlivé jest a na co lze ukázat.
Zdroj: jlswbs.wordpress.com

2

1   0

entita


Existence vìci, jsoucno objektu èi subjektu; celek, konkrétní projev jednoty. Musí být rozlišitelná od ostatních entit a existuje relativnì nezávisle na nich. Vše je vždy souèástí [..]
Zdroj: marxismus.cz

3

1   0

entita


je nástroj, pomocí kterého se v datovém modelu modelují objekty reálného světa se shodnou strukturou vlastností (atributů). Ve fyzické interpretaci datového modelu jsou [..]
Zdroj: bmservis.cz

4

1   0

entita


to, co je; nìco existujícího, by jen jako abstrakce
Zdroj: islo.cz

5

1   0

entita


Ve službě Reporting Services je entita logické kolekce položek modelu, včetně zdrojových polí, role, složek a výrazy, které jsou uvedeny známé obchodních podmínkách.
Zdroj: technet.microsoft.com

6

2   1

entita


Entita (z latinského entitas, ens – bytost, jsoucí) může být: entita (informatika) - jakákoliv přesně definovaná množina dat HTML entita entita (matematika) entita (politika) - část stá [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

7

0   0

entita


Entita je libovolný objekt (osoba, zvíře, věc či jev) reálného světa, který je zachycen v datovém modelu. Entita musí být rozlišitelná od ostatních entit a existovat nezávisle na nich. [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

Přidat význam slova entita
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< entelechie eón >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam