bmservis.cz

Website:https://bmservis.cz/
Obdržené pozitivní hlasy14
Obdržené negativní hlasy10
Karma:5 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (149)

1

3 Thumbs up   2 Thumbs down

atribut


je vlastnost, v rámci terminologie týkající se informačního systému, určité entity. V obecném pohledu může být definován pomocí popisné entity, vazební entity nebo elementárním údajem (položka struktury tabulky). V rámci informačního systému se obvykle jedná o elementární údaj. Druhy atributů jsou dány možnostmi databá [..]
Zdroj: bmservis.cz (offline)

2

2 Thumbs up   0 Thumbs down

logistika


představuje tok zboží a materiálů z místa jejich vzniku do místa jejich spotřeby. Podnikovou logistiku představuje např. pořízení materiálu, polotovarů a režijních materiálů, jejich skladování, přesuny mezi sklady a závody, interní výdaje, uskladnění hotových výrobků a jejich expedice
Zdroj: bmservis.cz (offline)

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

adresář


jednotný seznam adresátů - evidence adres, spojení kontaktních osob adresáta (telefon, mobil, e-mail, url, bankovní spojení), řazení adresáta dle kategorií (segment trhu, dodavatel, odběratel…) a DPH (plátci, neplátci), určení měny (CZK, EUR) pro obchodování, evidování historie komunikace a dokumentů
Zdroj: bmservis.cz (offline)

4

1 Thumbs up   0 Thumbs down

artikl


"artikl" se používá pro pojmenování nějakého předmětu, např. zboží, peníze, materiál, majetek…
Zdroj: bmservis.cz (offline)

5

1 Thumbs up   1 Thumbs down

činnost


také funkce (programový kód), resp. skupina funkcí, které mohou být aktivovány rozhodnutím uživatele (případně i zprostředkovaně). Činnosti jsou spuštěny v okně, které se nazývá formulář
Zdroj: bmservis.cz (offline)

6

1 Thumbs up   0 Thumbs down

e-commerce


obchodování pomocí Internetu (možnost nabízet a prodávat své výrobky nebo služby)
Zdroj: bmservis.cz (offline)

7

1 Thumbs up   0 Thumbs down

e-procurement


oblast elektronické komerce pomocí Internetu pro automatizovaný nákup zboží a služeb (elektronická tržiště, elektronické aukce) 
Zdroj: bmservis.cz (offline)

8

1 Thumbs up   0 Thumbs down

ecm


elektronický systém, odkazuje na technologie, strategie, metody a nástroje používané k zachytávání, spravování, ukládání, uchovávaní a dodávaní obsahu... (správa dokumentů DMS)
Zdroj: bmservis.cz (offline)

9

1 Thumbs up   0 Thumbs down

eis


specializovaný informační systém pro výkonné složky managementu, soubor manažerských aplikací IS/IT určené pro vrcholovou a střední úroveň řízení podniku. V rámci IS Bílý Motýl jsou k dispozici informace pro management
Zdroj: bmservis.cz (offline)

10

1 Thumbs up   0 Thumbs down

entita


je nástroj, pomocí kterého se v datovém modelu modelují objekty reálného světa se shodnou strukturou vlastností (atributů). Ve fyzické interpretaci datového modelu jsou někdy nazývány tabulkami. Některé entity IS jsou "středem" subsetu datového modelu, na kterém jsou postaveny činnosti typu "práce se seznamem záznamů" [..]
Zdroj: bmservis.cz (offline)


Pro zobrazení všech definic slova 149 se přihlašte, prosím.