Význam estetika
Co znamená slovo estetika? Zde naleznete 6 významů slova estetika. Můžete také přidat význam slova estetika sami

1

2   0

estetika


obor filozofie zkoumající krásu a její vliv na okolí | *
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

2   0

estetika


Estetika (z řec. aisthetikos - vnímavost, cit (pro krásu)) je filosofická disciplína zabývající se krásnem [zdroj?] jeho působením na člověka, lidským vnímáním pocitů a dojmů z umě [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

3

0   0

estetika


Dva a pùl tisíce let stará vìda o podstatì a formách tvorby podle zákonù krásy, teorie krásna. Její pøedmìt vznikal souèasnì s èlovìkem - byl to pocit libosti èi nelib [..]
Zdroj: marxismus.cz

4

0   0

estetika


Estetika (z řec. aisthetikos - vnímavost, cit (pro krásu)) je filosofická disciplína zabývající se krásnem [zdroj?] jeho působením na člověka, lidským vnímáním pocitů a dojmů z umě [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

5

0   1

estetika


teorie pùsobení krásna na èlovìka, vnímání pocitù a dojmù z umìleckých i pøírodních výtvorù
Zdroj: islo.cz

6

0   1

estetika


aesthetica
Zdroj: estetickyslovnik.sk

Přidat význam slova estetika
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< atletika filozofie >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam