Význam expirace
Co znamená slovo expirace? Zde naleznete 4 významů slova expirace. Můžete také přidat význam slova expirace sami

1

4   0

expirace


vydechování, výdech | ukončení lhůty
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

0   0

expirace


výdech
Zdroj: islo.cz

3

0   0

expirace


Expirace či exspirace (z latinského ex(s)pirare, vydechnout, zemřít, z ex "ven" a spirare) může být: vydechování – výdech jako pasivní fáze dýchání smrt – ve smyslu „pos [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

4

0   1

expirace


po tomto datu je cenný papír dále neuplatnitelný. Napø. opce už není dále uplatnitelná, pokud nebyla uplatnìna do data své expirace - stává se bezcennou a pøestává existovat. Datem expirace je napøíklad pro vìtšinu obligací sobota následující po tøetím pátku v mìsíci expirace.
Zdroj: vaulton.webpark.cz

Přidat význam slova expirace
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< exspirace man >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam