Význam fiála
Co znamená slovo fiála? Zde naleznete 4 významů slova fiála. Můžete také přidat význam slova fiála sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

fiála


štíhlý, gotický, ozdobný jehlancovitý i konstruktivní nástavec ukončující pilíř, opatřený kraby
Zdroj: bystre.unas.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

fiála


v gotické architektuøe vertikální zakonèovací èlánek (na opìrných pilíøích, pøi patì ¹títù, vimperkù, nad baldachýny, v øezbách na chrámových…
Zdroj: pametihodnosti.cz (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

fiála


štíhlý jehlan ukonèující a zdobící opìrné pilíøe nebo štíty nad okny a portály gotických staveb
Zdroj: islo.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

fiála


Fiála je architektonický prvek uplatňující se v gotické architektuře. Jedná se o štíhlý jehlan posázený kraby a ukončený křížovou kytkou, umístěný zpravidla na vrcholech pilířů opěrného systému gotick [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< evangelisté girlanda >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam