Význam filantrop
Co znamená slovo filantrop? Zde naleznete 4 významů slova filantrop. Můžete také přidat význam slova filantrop sami

1

4   1

filantrop


lidumil (základem jsou řecká slova „filos“ (milující) a „anthropos“ (člověk); stále více nabývá na významu firemní filantropie - dobročinnost, sponzorství apod.
Zdroj: klub.slovniky.cz

2

1   0

filantrop


Filantrop je stoupenec filantropie. Je to dobročinný člověk, lidumil a dobroděj. V dnešní době někdy označován i za dobrovolníka nebo dárce. Pojem filantropie pochází z řečtiny a doslova znamená lásku k lidem. Filantrop je člověk, který se věnuje dobročinnosti, přispívá na charitu a snaží se o zlepšení kvality života všech.
Filantrop vykonává samostatnou činnost prováděnou ve prospěch druhých bez nároku na finanční odměnu. Často se zapojí do činnosti neziskové organizace (někdy také nazýváno formálním dobrovolnictvím), ale mnozí lidé také slouží méně formálně, ať už jednotlivě, nebo jako součást skupiny.
O dobrovolnictví mluvíme v případě, když filatrop věnuje něco dobrovolně jiným (může jít o peníze, věci, čas, úsilí) a nežádá za to žádnou finanční náhradu. Důvody k tomuto bývají většinou morální. Patří mezi ně potřeba pomáhat druhým, měnit svět k lepšímu, případně bránit svoji vlast ve válce, pomáhat při živelní katastrofě, mírnit utrpění nemocných lidí při epidemiích atd.
Honzi - 1. prosince 2018

3

0   1

filantrop


stoupenec filantropie; lidumil, dobrodìj
Zdroj: islo.cz

4

0   1

filantrop


Filantropie (z řec. filein, milovat a anthrópos, člověk – láska k člověku) znamená humanisticky motivovanou dobročinnost, dávání peněz, zboží, času nebo úsilí pro podporu obecně p [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

Přidat význam slova filantrop
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< feasibility study finance >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam