Význam firn
Co znamená slovo firn? Zde naleznete 3 významů slova firn. Můžete také přidat význam slova firn sami

1

4   0

firn


hrubozrnný sníh, postupnì se mìnící v namodralý ledovcový led
Zdroj: islo.cz

2

3   0

firn


Firn je přechodné stádium mezi sněhem a ledem. Vzniká opakovaným natáváním a mrznutím sněhu. Během něho dochází ke zmenšování objemu sněhového tělesa a zvyšování jeho hustoty. Změny ve struktuře kryst [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

3

1   0

firn


agregát tvoøený ledovými zrny se snìhovou základní hmotou
Zdroj: labo.cz

Přidat význam slova firn
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< firewall fitink >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam