Význam firewall
Co znamená slovo firewall? Zde naleznete 37 významů slova firewall. Můžete také přidat význam slova firewall sami

1

2   0

firewall


Firewall je bezpečnostní brána, která definuje pravidla komunikace mezi sítěmi s různou úrovní důvěryhodnosti nebo zabezpečení a také určuje, která komunikace je povolená a která ne. [..]
Zdroj: svethardware.cz

2

1   0

firewall


z oblasti IT - brána, která monitoruje a ochraňuje síťový provoz (na jednotlivém PC nebo na celé síti) | ang.
Zdroj: klub.slovniky.cz

3

1   0

firewall


Firewall je zařízení, které filtruje data, která do počítače přicházejí z internetu. Tím přispívá k zabezpečování provozu mezi sítěmi s různou mírou důvěryhodnosti. Firewall ko [..]
Zdroj: crescogroup.org

4

1   0

firewall


zařízení kontrolující komunikaci mezi sítěmi a sloužící ke kontrole jejich důvěryhodnosti. Firewall může zakázat komunikaci na základě předem určených pravidel. Může také povoli [..]
Zdroj: bezpecnyinternet.cz

5

1   0

firewall


Program na ochranu poèítaèa pri jeho komunikácii so sieou pred útokmi, blokovaním nastavených typov prichádzajúcich alebo odchádzajúcich požiadaviek.
Zdroj: tvorbastranky.sk

6

1   1

firewall


Systém, který slouží k ochranì privátní sítì (intranetu) pøed externími uživateli (zejména proti nedovolenému vniknutí z Internetu). Také mùže omezovat pøístup uživatelù intranet [..]
Zdroj: labo.cz

7

0   0

firewall


  Obranná (doslova požární) zeï. Bezpeènostní systém, èasto i poèítaè s tímto systémem, umístìný mezi sítí spoleènosti a internetem. Je urèený k tomu, aby udržoval v bezpeèné vzdálenosti neoprávnìné uživatele.
Zdroj: webarna.host.sk

8

0   0

firewall


systém zabraňujúci neoprávnenému preniknutiu do počítačovej siete alebo z nej
Zdroj: amonitsro.sk

9

0   0

firewall


Software na kontrolu odchozí a pøíchozí komunikace s internetem èi LAN
Zdroj: vseohw.net

10

0   0

firewall


protipo¾ární zeï – aktivní ochrana proti hackerùm atd. Firewall je softwarový (program), nebo hardwarový (upravené PC s patøiènými programy). Kontroluje komunikaci mezi systémem pø [..]
Zdroj: abowe.brbla.net

11

0   0

firewall


firewall je èást poèítaèové sítì, která má za úkol zvýšit bezpeènost síového provozu - kontroluje informace pøenášené z Internet èi v rámci lokální sítì. Chrání tak poè [..]
Zdroj: it-slovnik.cz

12

0   0

firewall


Systém ochrany sítě před neoprávněným vstupem ze sítě jiné. Ochranu mohou tvořit prvky softwarové, hardwarové nebo jejich kombinace.
Zdroj: dsl.cz

13

0   0

firewall


Je síťové zařízení, které slouží k řízení a zabezpečování síťového provozu mezi sítěmi, či mezi sítí a počítačem. Mohou být softwarové i hardwarové.
Zdroj: idoc.vsb.cz

14

0   0

firewall


Jde o program nebo samostatný počítač umístěný jako brána před dalšími počítači (servery), který definuje pravidla síťové komunikace. Obvykle se používá na ochranu před útoky ex [..]
Zdroj: cesky-hosting.cz

15

0   0

firewall


Firewall chrání lokální síť před narušiteli tím, že omezuje přístup na počítač nebo síť. Různé firewally poskytují různé typy a úrovně ochrany včetně blokování portů použ [..]
Zdroj: joyce.cz

16

0   0

firewall


Hardwarové nebo softwarové zařízení (i obojí zároveň), které ovládá přístup k síti a komunikaci mezi sítí a internetem nebo jednou a druhou částí sítě.
Zdroj: cz.norton.com

17

0   0

firewall


Software, který ovládá přístup a komunikaci mezi počítačem a internetem nebo místní sítí. Blokuje činnost hackerů a jiný neoprávněný provoz. Oprávněný provoz propouští.
Zdroj: cz.norton.com

18

0   0

firewall


  bezpeènostná brána, firewall firmware
Zdroj: klasici.sk

19

0   0

firewall


zařízení sloužící k řízení a zabezpečování komunikace mezi sítěmi a ke kontrole jejich důvěryhodnosti. Umožňuje filtrování probíhající komunikace a blokování nežádoucích přístupů.
Zdroj: bezpecne-online.cz

20

0   0

firewall


Protipožiarna stena
Zdroj: gamo.sk

21

0   0

firewall


programové vybavení, které brání pøístupu jakýchkoli dat z poèítaèové sítì. Obsluha poèítaèe si mùže nastavit, kdo bude mít pøístup.
Zdroj: czfree.net

22

0   0

firewall


softvér ktorého úlohou je oddeliť počítačové siete na základe pravidiel na logickej úrovni. Dôležitou funkciou je aj riadenie toku dát medzi sieťami. Vo väčších sieťach je rea [..]
Zdroj: pcsluzba.sk

23

0   0

firewall


sieťové zariadenie alebo softvér, kontroluje komunikáciu medzi nezabezpečenou (internet) a zabezpečenou (počítač) zónou. Slúži na ochranu pred nebezpečnou, nežiadanou komunikáciou zvonk [..]
Zdroj: stopline.sk

24

0   0

firewall


router nebo pøístupvá server, nebo nìkoli routerù nebo pøístupových serverù urèených jako buffer mazi vnìjší a vnitøní sítí. Firewall router užívá pøístupové seznamy a další metody jak zabezpeèit bezpeènost soukromé sítì
Zdroj: horalek.org

25

0   0

firewall


Firewall je zařízení (nebo sada zařízení), které na základě určitých pravidel blokuje síťové přenosy a používá se pro zabránění neautorizovaných přístupů do sítě. Spousta op [..]
Zdroj: hosting.blueboard.cz

26

0   0

firewall


Firewall je speciální hardwarové zařízení nebo software, který chrání počítač, server nebo celou počítačovou síť proti neoprávněným pokusům o průnik z internetu nebo dalším n [..]
Zdroj: ignum.cz

27

0   0

firewall


systém, který chrání určitou síť počítačů, která se za ním ukrývá před přístupy neautorizovaných uživatelů. - http://cs.wikipedia.org/wiki/Firewall
Zdroj: stable.cz

28

0   0

firewall


Jedná se o programy nebo zaøízení, které ochraòují poèítaèe nebo sítì pøed externími uživateli, zejména pøed jejich nedovoleným vniknutím.
Zdroj: czechhosting.cz

29

0   0

firewall


Jedná se o program nebo počítač chránící vnitřní síť před nepovoleným přístupem do síťě. V podstatě chrání všechny počítače ve vnitřní síti před útokem hackerů.
Zdroj: leris.cz

30

0   0

firewall


ochrana hranic sítě, zabraňuje zejména průniku zvenčí.
Zdroj: stipek.wordpress.com

31

0   0

firewall


A hardware or software "wall" that restricts access in and out of a network. Firewalls are most often used to separate an internal LAN or WAN from the Internet.
Zdroj: old.zyxel.cz

32

0   0

firewall


Je to zařízení nebo počítačový program, který podle určitého souboru pravidel chrání vnitřní síť před útokem „zvenčí“ (obvykle ze sítě Internet). Chrání počítače před útokem hackerů, před viry a wormy (červy).
Zdroj: ab-net.cz

33

0   0

firewall


Jedná se o program nebo hardwarové zařízení, které Vás brání před útoky z internetu. Jedná se o jednu (nikoliv však jedinou) z mnoha nutných ochran v případě, že Váš počítač je připojen k internetu.
Zdroj: onas.cz

34

0   0

firewall


Kombinace hardwarových a softwarových prostředků chránící síť před neautorizovaným a potenciálně nebezpečným přístupem zvenčí. 
Zdroj: vhvspeed.cz

35

0   0

firewall


Jde o program nebo samostatný počítač umístěný jako brána před dalšími počítači (servery), aby je chránil před útoky externích uživatelů nebo programů a viry.
Zdroj: airwaynet.cz

36

0   0

firewall


je zařízení, které chrání uživatele, kanceláře, firmy a společnosti před interními i externími bezpečnostními incidenti. Pod definovanými pravidly omezuje uživatelům a aplikacím přístup do sítě. Různé firewally poskytují různou administrátorskou přívětivost a úrovně ochrany. Přečtěte si o firewallech gateprotect.
Zdroj: pocitace-internet.cz

37

0   0

firewall


Firewall (čti /:ˈfaɪə(r)ˌwɔːl:/, fajrvol) je síťové zařízení, které slouží k řízení a zabezpečování síťového provozu mezi sítěmi s různou úrovní důvěryhodnosti a zabezp [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

Přidat význam slova firewall
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< FHSS firn >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam