Význam funkce sinus
Co znamená slovo funkce sinus? Zde naleznete 2 významů slova funkce sinus. Můžete také přidat význam slova funkce sinus sami

1

0 Thumbs up   1 Thumbs down

funkce sinus


Sinus je matematická goniometrická funkce (tedy funkce týkající se velikosti úhlu). V pravoúhlém trojúhelníku označuje poměr protilehlé odvěsny (ku přeponě) a přepony. Mezi další goniometrické funkce patří kosinus, tangens, kotangens, sekans a kosekans.
gertasik - 8. dubna 2014

2

0 Thumbs up   1 Thumbs down

funkce sinus


Sinus je goniometrická funkce. Vyjadřuje délku svislé osy bodu kružnice o poloměru 1, který je definován jako průsečík kružnice a přímky vedené od středu pod daným úhlem.
Grafickým vyjádřením funkce sinus je sinusoida.
stepuchy - 21. dubna 2014
<< archimedova zákona alkoholismu >>