stepuchy

Geboortedatum:1981-05-18
Woonplaats:Dodanduwa
Obdržené pozitivní hlasy29
Obdržené negativní hlasy42
Karma:-12 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (63)

1

4   1

jména michaela


Michaela (také Michala) je ženské křestní jméno. V kalendáři připadá na 19. října.
Pochází z hebrejského mužského jména Mikael a znamená "podobný Bohu".
Domácké obdoby jména jsou Míša, Michalka, Miška.
Je to 19. nejčastější ženské jméno a 12. nejčastější mezi novorozenými holčičkami.
stepuchy - 8. dubna 2014

2

3   1

internetu


2., 3. nebo 6. pád slova "internet".
Internet je informační síť propojující počítače a servery na celém světě. Nejznámější službou na internetu je www (kombinace textu, multimédií, odkazů apod.) nebo e-mail (elektronická pošta).
stepuchy - 8. dubna 2014

3

3   3

jména tereza


Tereze je ženské jméno. V kalendáři připadá na 15. října.
Starší obdobou jména je Terezie nebo Therezie. Pochází z řečtiny s nejasným původem. Nejspíš je odvozeno od názvu ostrova Thera nebo Therasia. Někdy je mu připisován původ z řeckého slova téresis = záštita, ochrana.
Domácké obdoby jména jsou Terka, Terezka, Tery, Terinka, Rézka, Rézinka.
stepuchy - 8. dubna 2014

4

3   5

elektrického napětí


2. pád výrazu "elektrické napětí".
Elektrické napětí je fyzikální veličina určující rozdíl elektrických potenciálů mezi dvěma body.
Jednotkou je volt (V).


Stejnosměrné napětí - nemění svoji polaritu
Střídavé napětí - mění svoji polaritu s určitou frekvencí
stepuchy - 21. dubna 2014

5

2   2

vzdělávání


Vzdělávání neboli výuka je proces osvojování si znalostí, dovedností a postojů. Probíhá jednak formou výuky ve školách a jednak formou samostudia (čtením knih a časopisů, sledováním dokumentárních pořadů apod.) Výsledkem vzdělávání je vzdělání, což je soubor vědomostí.
Teorií vzdělávání se zabývá didaktika.
stepuchy - 8. dubna 2014

6

1   1

rodiny


2. pád nebo množné číslo slova "rodina".
Rodina je skupina osob spojených navzájem sňatkem, nebo jiným právním úkonem, nebo pokrevními vztahy. Funkce rodiny je reprodukční, sociální a ekonomická. Hlavním účelem rodiny je pak plození a výchova dětí.
stepuchy - 21. dubna 2014

7

1   4

komunikace


Komunikace je termín označující dorozumívání. Pochází z latinského slova communicare = sdílet, radit se. Je to obecný termín vyjadřující dorozumívání mezi jednotlivci.
Termín se používá i jako synonymum k dopravní cestě (silnici, železnici apod.)


Verbální komunikace = slovní (řeč, písmo)
Nonverbální komunikace = mimoslovní (mimika, gestikulace apod.)
Vizuální komunikace = prostřednictvím médií (tisk, internet, reklamní poutače apod.)
stepuchy - 8. dubna 2014

8

1   1

učení


Učení je proces vzdělávání, tj. získávání a předávání znalostí, zkušeností, návyků apod. Tento proces probíhá jak u lidí, tak u živočichů. Učením se nejen předávají znalosti ale předává se jím i kultura.


Spontánní učení = získávání zkušeností
Neformální učení = předávání znalostí a zkušeností v rodině nebo společnosti
Formalizované učení = vyučování ve školách
stepuchy - 8. dubna 2014

9

1   2

práce


Práce je slovo používané v mnoha významech:
Zaměstnání (výdělečná činnost, vytváření hodnot)
Pracovní místo
Proces zpracovávání (tématu, zakázky apod.)
Dokončené dílo
Fyzikální veličina (přenos energie působením silou)


Domácí práce (práce vykonávané v domácnosti)
Dětská práce (práce dětí, mnohdy nucená)
Nucené práce (mírnější forma trestu formou povinných prací)
Dobrá práce (dobré pracovní místo, příp. dobře vykonané dílo)
Vědecká práce (dílo vykonané vědci)
stepuchy - 8. dubna 2014

10

1   2

významné dny


Významné dny jsou dny v roce, kdy si připomínáme významné události z historie. Na rozdíl od státních a jiných svátků nejsou dny volna. Jsou vymezeny zákonem č. 245/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.


27. ledna – Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti
16. ledna – Den památky Jana Palacha
8. března – Mezinárodní den žen
12. března – Den přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě (NATO)
28. března – Den narození Jana Ámose Komenského
7. dubna – Den vzdělanosti
5. května – Květnové povstání českého lidu
15. května – Den rodin
10. června – Vyhlazení obce Lidice
27. června – Den památky obětí komunistického režimu
11. listopadu – Den válečných veteránů
stepuchy - 8. dubna 2014


Pro zobrazení všech definic slova 63 se přihlašte, prosím.