Význam geologie
Co znamená slovo geologie? Zde naleznete 7 významů slova geologie. Můžete také přidat význam slova geologie sami

1

2 Thumbs up   1 Thumbs down

geologie


Věda o složení, stavbě a historickém vývoji Země. Samotná geologie je velmi široká a dělí se na další geologické obory. Pro oblast stavebnictví je nejdůležitějším podoborem aplikovaná geologie. Ta čer [..]
Zdroj: stavebnikomunita.cz

2

0 Thumbs up   1 Thumbs down

geologie


věda zkoumající neživou součást Země nevytvořenou člověkem
Zdroj: cs.wiktionary.org

3

0 Thumbs up   1 Thumbs down

geologie


přírodovědný obor o vývoji, procesech, materiálním složení a stavbě pevné kůry Země, zaměřuje se také na Zemi jako planetu
Zdroj: dzadureder.cz (offline)

4

0 Thumbs up   1 Thumbs down

geologie


vìda o složení a vývoji pevné kùry Zemì i o Zemi jako planetì
Zdroj: islo.cz

5

0 Thumbs up   1 Thumbs down

geologie


Přírodovědný obor/věda o vývoji, procesech, materiálním složení a stavbě pevné kůry Země. Zaměřuje se také na Zemi jako planetu. Zabývá se i aktuálními problémy životního prostředí spojených s globáln [..]
Zdroj: vysokeskoly.cz

6

0 Thumbs up   1 Thumbs down

geologie


Geologie je věda o Zemi, která zkoumá její složení, stavbu a historický vývoj. Rovněž se zabývá pochody, které probíhají uvnitř planety i na jejím povrchu. Jedná se o vědu deskriptivní (popisnou), ana [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

7

0 Thumbs up   1 Thumbs down

geologie


Geologie je věda o Zemi, která zkoumá její složení, stavbu a historický vývoj. Rovněž se zabývá pochody, které probíhají uvnitř planety i na jejím povrchu. Jedná se o vědu deskriptivní (popisnou), ana [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< archeologie plaz >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam