dzadureder.cz

Obdržené pozitivní hlasy16
Obdržené negativní hlasy9
Karma:8 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (124)

1

5   1

seminář


na rozdíl od přednášky vyžaduje větší aktivitu a spolupráci studentů, rozvíjí jejich samostatné myšlení a samostatnou práci
Zdroj: dzadureder.cz

2

1   0

andragogika


vzdělávání a výchova dospělých, zabývá se člověkem v procesu učení v plné šíři a vzdělávacím procesem komplexně
Zdroj: dzadureder.cz

3

1   0

cvičení


hodiny na univerzitách, při kterých si studenti procvičují nové poznatky z předešlých přednášek, slouží k prodiskutování problémů, procvičení příkladů, atp.
Zdroj: dzadureder.cz

4

1   0

erasmus


díky tomuto projektu můžete určitou dobu studovat v jiné zemi, „European Community Action Scheme for the Mobility of University Students“) je součástí evropského Programu celoživotního učení  a vychází ze snahy Evropského společenství o prohloubení spolupráce mezi školami v rámci členských států EU; smyslem je posílit spolupráci vysokých škol evrop [..]
Zdroj: dzadureder.cz

5

1   0

katedra


jednotka strukturálního uspořádání univerzit, různé katedry dohromady tvoří fakultu, na některých školách jsou katedry nahrazeny tzv. instituty
Zdroj: dzadureder.cz

6

1   0

kolejná


pověřená osoba, která má na starosti koleje (ubytovací zařízení pro studenty)
Zdroj: dzadureder.cz

7

1   1

kolokvium


druh zkoušky, která zpravidla probíhá formou skupinového zkoušení/diskuse, při němž vyučující ověřuje nejen znalosti studentů, ale i jejich schopnost umět reagovat na názory ostatních
Zdroj: dzadureder.cz

8

1   1

mddr


doktor zubní medicíny, vydává se v oborech stomatologických
Zdroj: dzadureder.cz

9

1   0

mezinárodní vztahy


studijní obor zaměřený na osvojení a prohloubení znalostí z teorie a dějin mezinárodních vztahů, mezinárodních organizací a mezinárodního práva
Zdroj: dzadureder.cz

10

1   0

prezence


přítomnost, účast žáků, studentů na přednáškách, cvičeních
Zdroj: dzadureder.cz


Pro zobrazení všech definic slova 124 se přihlašte, prosím.