Význam hibernace
Co znamená slovo hibernace? Zde naleznete 8 významů slova hibernace. Můžete také přidat význam slova hibernace sami

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

hibernace


Hibernace je zastavení, ustrnutí ve vývoji z důvodu okolností momentálně znemožňujících působení faktorů nutných pro zachování vzestupu stávajících principů. Po ať náhodném nebo ne náhodném pominutí překážek pokračuje vývoj stále dál k další hibernaci, aby homo sapiens měl stále možnost přemýšlet o tom, proč to tak je.
Vladimír Muller - 13. září 2023

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

hibernace


Hibernace, též hybernace, česky zimní spánek, je specifická reakce živočichů na zimní období, kteří v klidovém stavu a při útlumu fyziologických procesů (projevující se především snížení tělesné teplo [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

hibernace


útlum životních funkcí živočichů v zimním období | zimní spánek
Zdroj: cs.wiktionary.org

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

hibernace


zimní spánek živočichů doprovázený značným poklesem tělesné teploty, krevního tlaku a zpomalením metabolických projevů.
Zdroj: goniatit.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

hibernace


Pravý zimní spánek živoèichù. Viz "spánek - zimní - pravý".
Zdroj: savci.upol.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

hibernace


zimní spánek zvíøat, pøezimování; období vegetaèního odpoèinku; umìlá h. uvedení organizmu do stavu podobného zimnímu spánku, aby se snížil metabolizmus pøi nìkterých lékaøských zákrocích, operacích [..]
Zdroj: islo.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

hibernace


zimní spánek
Zdroj: skolavpohode.cz

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

hibernace


zimní spánek
Zdroj: myreptiles.netstranky.cz

<< monté goal >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam