Význam kandelábr
Co znamená slovo kandelábr? Zde naleznete 3 významů slova kandelábr. Můžete také přidat význam slova kandelábr sami

1

4 Thumbs up   0 Thumbs down

kandelábr


lampa poulièního osvìtlení
Zdroj: hantec.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kandelábr


stojan osvìtlovacího tìlesa, obzvlá¹tì bohatì zdobený, v malbì a v reliéfech (napø. renesanèních) pak ozdobnì utváøený vertikální útvar uprostøed…
Zdroj: pametihodnosti.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

kandelábr


stojan poulièní svítilny; ozdobný svícen
Zdroj: islo.cz

<< kancl kapelník >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam