Význam katamnéza
Co znamená slovo katamnéza? Zde naleznete 2 významů slova katamnéza. Můžete také přidat význam slova katamnéza sami

1

1   0

katamnéza


zjištìní nebo zjišování stavu a vývoje pacienta po léèbì v urèitém èasovém odstupu
Zdroj: islo.cz

2

0   1

katamnéza


zjištìní nebo zjišování stavu a vývoje klienta po vyšetøení nebo léèbì v urèitém èasovém odstupu
Zdroj: help24.cz

Přidat význam slova katamnéza
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< katamaran katapult >>