Význam kontrapunkt
Co znamená slovo kontrapunkt? Zde naleznete 5 významů slova kontrapunkt. Můžete také přidat význam slova kontrapunkt sami

1

3 Thumbs up   2 Thumbs down

kontrapunkt


Kontrapunkt se používá také ve filmu, kde znamená dodatečné ozvučení (např. hudbou) v přímém rozporu s dějem. Například záběr zobrazuje krvavé násilí a je použita lyrická pomalá hudba. Příklad najdete třeba ve švédském filmu Okamžik zkratu ve čtrnácté minutě.
Bohuslav Dvořák - 17. ledna 2022

2

0 Thumbs up   1 Thumbs down

kontrapunkt


Slovo vzniklo z latinského punctum contra punctum (bod -  tj. nota* - proti bodu), ale postupnì nabylo širšího významu. Je to skladebná technika, pøi které dva nebo více hlasù souèasnì zpívají ne [..]
Zdroj: sbor.webzdarma.cz

3

0 Thumbs up   1 Thumbs down

kontrapunkt


druh skladebné práce, v nìmž mají všechny hlasy melodickou a rytmickou samostatnost
Zdroj: islo.cz

4

0 Thumbs up   1 Thumbs down

kontrapunkt


Kontrapunkt (z lat. punctus contra punctum = „nota proti notě“) je zásadní skladební technika renesance a baroka. Svého vrcholu dosáhla za Johanna Sebastiana Bacha. Nejjednodušší formou kontrapunktu v [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

5

0 Thumbs up   1 Thumbs down

kontrapunkt


„Kontrapunkt“, v originále „Counterpoint“, je desátá epizoda páté sezóny seriálu Star Trek: Vesmírná loď Voyager.
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< kontrabas mandolína >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam