Význam konzistence
Co znamená slovo konzistence? Zde naleznete 4 významů slova konzistence. Můžete také přidat význam slova konzistence sami

1

1   1

konzistence


Konzistence nebo konsistence (z lat. con-sisto, držím pohromadě) má více významů: Konzistence – v matematice ekvivalentní termín pro bezespornost Konzistence (v obecném významu) – soudr [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

2

0   1

konzistence


soudržnost, pevnost, hutnost
Zdroj: islo.cz

3

0   1

konzistence


Odpor pùdy (zeminy) proti mechanickým vlivùm, jak napø. tlaku, pronikání cizích tìles, koøenù. Konzistence pùdy je projevem kohezních (soudržných) sil pøi rùzném obsahu vody v pùdì.
Zdroj: mezistromy.cz

4

0   1

konzistence


Bezesporná teorie (také konzistentní teorie) je označení používané v matematické logice pro formální teorii, která neobsahuje spor; v opačném případě se používá označení sporná [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

Přidat význam slova konzistence
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< konzilium konzulát >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam