Význam léze
Co znamená slovo léze? Zde naleznete 7 významů slova léze. Můžete také přidat význam slova léze sami

1

4   0

léze


poškození (postižení, porucha) orgánu či tkáně, které má za následek narušenou funkci.
Zdroj: avminority.cz

2

2   0

léze


poškození, postižení nebo porucha orgánu či tkáně, jež vede k narušení funkce;
Zdroj: detizeme.cz

3

1   0

léze


anatomické poškození urèité fyziologické struktury. Léze mozkových struktur lze zkoumat v souvislosti s kognitivními funkcemi. Viz též amnézie, lokalizace, lokalizace funkcí, neurokogniti [..]
Zdroj: fim.uhk.cz

4

0   0

léze


– poškození orgánu napø. kùže, je zpùsobené patogeny a narušuje její funkci.
Zdroj: 004.cz

5

0   0

léze


chlorotická nebo nekrotická skvrna různého tvaru, velikosti a zabarvení,
Zdroj: agromanual.cz

6

0   0

léze


Léze (latinsky: laesio) znamená poranění, poškození, případně i urážku.
Zdroj: cs.wikipedia.org

7

0   1

léze


Poškození orgánu èi tkánì, které má za následek narušenou funkci (v dùsledku chorobného procesu nebo úrazu).
Zdroj: med.muni.cz

Přidat význam slova léze
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< lexikon lidský mozek >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam